باز اکانت فیسبوک من غیر فعال شده

دوستای خوبم. اکانت فیسبوک من باز غیر فعال شده. فقط خواستم خبر داده باشم تا وقتی که دوباره پسش بگیرم. اگه پیغام خواستین بدین برام ایمیل کنین. 

دوستتون دارم
سحر